jeudi 12 novembre 2015

FANAMBARANA: IREO NOSY REHETRA MANODIDINA AN' I MADAGASIKARA DIA AN' I MADAGASIKARA SY NY TOMPONTANY MALAGASY

FANAMBARANA MIKASIKA IREO NOSY MANODIDINA AN' I MADAGASIKARA:

NY FIOMBONAMBEN' NY ZANAKANDRIANA SY AMPANJAKA ETO MADAGASIKARA dia manao Fanambarana ary manamafy hatrany fa 

AN' I MADAGASIKARA SY NY TOMPONTANY MALAGASY EFA HATRAMIN' NY FAHAGOLA IREO NOSY MANODIDINA AN' I MADAGASIKARA(Juan de Nova, Europa, Bassa de India, Tromelin, Glorieuses, Diego Garcia, ets...).

Ary ny Didy N°34/91 nataon' ny Firenena Mikambana (United-Nations) tamin' ny Fivoriambe tamin'ny 12 Desambra 1979 dia manamafy fa an'i Madagasikara ireo Nosy rehetra manodidina an'i Madagasikara.

Koa mila mamerina haingana an'ireo Nosy, amin' i Madagasikara sy ny Malagasy, ireo rehetra ratsy fanahy mpangalatra Nosy, fa voazona kosa izay rehetra tsy mety mamerina izany.

"...FA NY RATSY FANAHY HOFONGORANA, FA IZAY MIANDRY AN' YHWH NO HANDOVA NY TANY." (Salamo 37:9).

Tany Masina i Madagasikara!


Antananarivo, Vohitra Masina, 12 Novambra 2015. 

Prince Rev. Dr. Ndriana RABARIOELINA,
Filohan' ny Fiombonamben'ny Zanakandriana sy Ampanjaka
eto Madagasikara.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire